Web sajtovi

Sajtovi već od 90 evra!

Profesionalna izrada jedinstvenih i kreativnih web sajtova i aplikacija, korišćenjem sledećih tehnologija:

  • Drupal
  • WordPress
  • PHP i MySQL
  • HTML i CSS

Drupal

Drupal je jedan od najpopularnijih i najsigurnijih CMS sistama, koji klijentima omogućava dinamičko upravljanje sadržajem, izmenu izgleda (tema), menjanje funkcionalnosti sajta i slično.

Razvoj WEB sajtova u Drupalu je relativno brz i obezbeđuje višegodišnju podršku.  

Marbosoft je razvio i posebnu verziju Drupala na Srpskom latiničnom pismu. Ćirilična verzija je postojala pre toga, koju je razvila lokalna srpska Drupal zajednica.

Kome je Drupal namenjen

Drupal ima široku primenu od malih, ličnih prezentacija i blogova do robusnih web aplikacija i sajtova za trgovinu. Koristi ga zvanični sajt Bele kuće, NASA, Nedeljni časopis Ekonomist, Harvard, Ubuntu i dr.

Wordpress

Wordpress je nastao radi uređivanja blogova i ličnih prezentacija, ali je tokom godina postajao sve robusniji CMS sistem koji može opsluživati i veće sajtove. Jedan je od najpopularnijih sistema za uređivanje sadržaja na Internetu i koristi se na skoro 60 miliona web sajtova.

Kome je Wordpress namenjen

Preporučujemo ga pre svega za lične prezentacije, blogove, manje i srednje sajtove. Koriste ga pre svega za blogove kompanije poput Samsung-a, Sony-a, Play Station-a i dr.

PHP i MySQL

  • PHP (Hypertext Preprocessor) je skriptni jezik, prvenstveno namenjen razvoju dinamičkog web sadržaja, koji se izvršava na web serveru.
  • MySQL je višenitni i višekorisnički SQL sistem za upravljanjem bazama podataka.  

 

Kombinacija PHP-a i MySQL-a je nejčeći izbor za kreiranje dinamičkih web sajtova. Na tim principima su izgrađeni i gorepomenuti CMS sistemi (Drupal i Wordpress), ali se mogu koristiti i kao samostalni alati za izradu specifičnog CMS okreuženja, dinamičkih sajtova i web aplikacija.

Kome je PHP i MySQL namenjen

Ukoliko su vaši zahtevi veoma specifični i odnose se na dinamičko kreiranje web sadržaja, predlažemo izradu specifičnog programskog rešenja od nule. 

HTML i CSS

  • HTML (HyperText Markup Language) je opisni jezik specijalno namenjen opisu web stranica.
  • CSS (Cascading Style Sheets) je jezik formatiranja pomoću kog se definiše izgled elemenata web stranice.

Kome je HTML i CSS namenjen

Ako je vaš sajt statičan i sadrži jednu ili par stranica, ovo je optimalno rešenje koje će vam omogućiti da do lepog sajta dođete vrlo brzo uz minimalne troškove izrade, a zatim i održavanja i hostovanja.

Tags: