installation

Kompjuterske mreže

Kompijuterske mreže se projektuju sa ciljem da na bezbedan način i determinisana pravila, obezbede međusobnu komunikaciju i interakciju kompijuterskih uređaja koji je sačinjavaju. Izolovani uređaji nisu od velike koristi ukoliko nisu deo mreže, sem ukoliko postoji racionalan razlog za tim. Sa druge strane, većina kompijuterskih mreža je deo neke veće mreže ili globalne svetske mreže tj. interneta. Internet je mreža svih mreža.

Održavanje i instalacija

Tokom godina, kompijuterski sistemi postaju sve složeniji. Takođe, samostalno korišćenje kompijutera nema nikakvu svrhu i vrednost. Sistemi su postali povezani i zavise jedan od drugog. Bez interneta se ne može zamisliti upotreba kompijutera i ostalih pametnih uređaja poput tableta i mobilnih telefona.

Marbosoft vam može pružiti sledeće usluge: