Operativni sistemi i programi

Software predstavljaju programske komponente kompjuterizovanih sistema i bez njih fizičke komponente tj. hadware ne bi imale upotrebnu funkciju. Pravilno instaliran i podešen software obezbeđuje dobar i pouzdan rad.

Prilikom instalacije operativnih sistema, vrlo je bitno instalirati odgovarajuće drajvere (programi koji regulišu rad uređaja) pravilno konfigurisati operativni sistem i ostale parametre koji neiskusni korisnici često previde ili ne znaju da postoje. Takođe u zavisnosti od upotrebe sistema, postoje različita podešavanja za poslovne, grafičke, muzičke i lične operativne sisteme.

Poverenje su nam ukazale mnoge velike i male firme, grafički i muzički studiji kao i veliki broj pojedinaca koji želi pouzdan i optimizovan operativni sistem. 

Tipovi software-a koji instaliramo

  • Linux baziranih serverskih i klijentskih operativnih sistema.
  • Windows baziranih serverskih i klijentskih operativnih sistema.
  • Namenskih operativnih sistema koji kompijuter pretvaraju u mrežni router, web ili email server, mrežni disk i ostalo.
  • Aplikativni software za sve namene (kancelarijske, grafičke, muzičke).

Dodatne usluge

  • Backup podataka
  • Backup sajtova
  • Backup baza podataka