Kompjuterske mreže

Kompijuterske mreže se projektuju sa ciljem da na bezbedan način i determinisana pravila, obezbede međusobnu komunikaciju i interakciju kompijuterskih uređaja koji je sačinjavaju. Izolovani uređaji nisu od velike koristi ukoliko nisu deo mreže, sem ukoliko postoji racionalan razlog za tim. Sa druge strane, većina kompijuterskih mreža je deo neke veće mreže ili globalne svetske mreže tj. interneta. Internet je mreža svih mreža.

Mreže mogu biti javne (dostupne sa interneta) ili zatvorene (dostupne samo korišćenjem VPN-a - virtuelna privatna mreža).

Marbosoft održava veliki broj mreža širom sveta. Kako u Data Centrima tako i na lokacijama klijenata. Servisi mogu biti na virtuelizovanim (jedan fizički server sa posebnim OS-om hostuje više operativnih sistema koji imaju svojstva nezavisnih sistema ili fizičkim serverima. 

Naše usluge možete koristiti na jedan od sledećih načina

 • Ugovorom na određeni vremenski period (godišnji ili mesečni)
 • Bez ugovorne obaveze, po pozivu radi instaliranja ili konfigurisanja nekog servisa, rešavanja problema, konsultacije i sl.

* Mnoge probleme možemo rešiti i bez dolaska na vašu lokaciju. Ukoliko posedujete internet konekciju, probleme možemo rešiti i daljinskim logovanjem na vašu mrežu ili kompjuter.

Radi boljeg razumevanja, šta vam možemo ponuditi, opisaćemo dva plana mrežne infrastrukture.

Plan 1 - Napredna korporativna mreža

Medijska kuća koja se bavi finansijskim vestima ima sledeće zahteve:

 1. Kreiranje interne mreže koja će umrežiti svu IT opremu i omogućiti razmenu fajlova, štampanje i korišćenje ostalih mrežnih servisa.
 2. Dostupnost web i email servera sa interneta radi hostovanja web sajta i email servisa.
 3. Dostupnost baze podataka i data feed servisa preko VPN-a za brokerske kuće, koje dalje distribuiraju informacije preko svojih servisa i sajtova.
 4. Omogućiti zaposlenima da se od kuće loguju na bezbedan način i koriste resurse interne mreže u smislu pristupa serverima, fajlovima i štampačima. 
 5. Kreirati grupu korisnika koja će imati restriktivan pristup internetu, kao i grupu korisnika koja neće imati ograničenja.
 6. Dve wireless (bežične mreže) od kojih će jedna biti za goste, koja neće imati pristup lokalnoj mreži već samo internetu.
 7. Korišćenje 2 internet linka (ADSL-a i kablovskog interneta), različitih provajdera radi minimiziranja problema koji mogu nastati ako jedan od linkova padne.

Naše rešenje

 1. Instalacija namenskog Linux rutera sa sledećim servisima:
  • Internet link load balance-ing
  • VPN server
  • WEB filtering
  • Firewall
 2. Instalacija bežičnog rutera sa posebnim operativnim sistemom baziranim na Linuxu, koji će opsluživati dve nezavisne mreže tj za zaposlene i goste
 3. Instalacija Web i Email servera

U ova tri koraka zadovoljili smo sve zahteve korisnika.

Plan 2 - Napredna kućna mreža

Višečlana porodica je uvela kablovski internet i ima sledeće zahteve

 1. Razmena slika između kompijutera, tableta i telefona
 2. Mogućnost štampe sa svih kompijutera
 3. Pristup slikama i dokumentima iz kancelarije
 4. Nadgledanje dela stana sa mobilnog telefona

Naše rešenje

 1. Podešavanje rutera dobijenog od internet provajdera ili Instalacija namenskog Linux rutera sa sledećim servisima:
  • VPN server
  • Firewall
 2. Povezivanje externog diska na ruteru ili instalacija Samba servera
 3. Instalacija servisa koji stream-uju sadržaj sa IP ili Web kamere preko namenskog internet servisa

Kontaktirajte nas.