Održavanje i instalacija

Tokom godina, kompijuterski sistemi postaju sve složeniji. Takođe, samostalno korišćenje kompijutera nema nikakvu svrhu i vrednost. Sistemi su postali povezani i zavise jedan od drugog. Bez interneta se ne može zamisliti upotreba kompijutera i ostalih pametnih uređaja poput tableta i mobilnih telefona.

Marbosoft vam može pružiti sledeće usluge:

  • instaliranje operativnih sistema baziranih na linuxu ili windowsu
  • instaliranje i projektovanje aplikativnog software različitih namena
  • umrežavanje kompijutera i ostale mrežne opreme (štampača, mrežnih diskova, skenera) u vašoj kancelariji ili domu
  • povezivanje vaših dislociranih lokacija u jednu korišćenjem VPN tunela
  • održavanje software-a i otklanjanja problema u radu i virusa
  • konsultovanje pri donošenju IT odluka